مجموعه چکیده مقالات دومین همایش ملی مدیریت کیفیت آب و چهارمین همایش ملی مدیریت مصرف آب با رویکرد کاهش هدررفت و بازیافت منتشر شد.


? با کمال مسرت به اطلاع کلیه پژوهشگران می رساند مجموعه چکیده مقالات پذیرفته شده در دومین همایش ملی مدیریت کیفیت آب و چهارمین همایش ملی مدیریت مصرف آب با رویکرد کاهش هدررفت و بازیافت، منتشر شد. فایل pdf این مجموعه در پیوست قرار گرفته است.

نماد اعتماد الکترونیکی

ثبت نام و ورود اعضا