پنج شنبه, 21 ارديبهشت 1396 ساعت 21:03

مجمع عمومی اتحادیه انجمن های علمی علوم آب

مجمع عمومی اتحادیه انجمن های علمی علوم آب متشکل از ۱۵ انجمن علمی مرتبط روز چهارشنبه ۲۰ اردیبهشت در دانشکده فنی دانشگاه تهران برگزار شد. در این جلسه هیئت مدیره اتحادیه به شرح زیر انتخاب شد:

انجمن هیدولیک

انجمن علوم و مهندسی منابع آب

انجمن آب و فاضلاب

انجمن مهندسی رودخانه و

انجمن مهندسی دریایی بعنوان عضو اصلی و انجمن های آبخیزداری و سیستم سطوح آبگیر باران بعنوان عضو علی البدل و انجمن هیدرولوژی بعنوان بازرس.

هدف از ایجاد اتحادیه هم افزایی توان انجمن های مرتبط با آب در جهت شناسایی و ارائه راهکار برای مشکلات حوزه آب کشور می باشد.

نماد اعتماد الکترونیکی

ثبت نام و ورود اعضا