برگزاری جلسه چهل و هشتم هیئت مدیره

چهلم و هشتمین جلسه هیئت مدیره انجمن آب و فاضلاب ایران روز چهارشنبه 1400/1/25 از ساعت 17 تا 19 به صورت مجازی از طریق اسکایپ برگزار شد.

اهم موارد مطرح شده در این جلسه به شرح زیر است:

1- گزارش فعالیت انجمن شامل انتشار خبرنامه، جلسه شورای سیاستگزاری همایش و کمیته تلفات و وصول طلب های مالی مانده از سال 98 توسط دکتر تابش ارائه شد.

2- گزارش مجله شامل چاپ شماره زمستان و توزیع بعد از عید، توسط دکتر تابش ارائه شد. در ادامه پرسشنامه نظرسنجی که توسط دکتر صفوی تهیه شده بود مطرح شد. سپس مهندس قانع نتایج نظرخواهی از شرکت های آبفا در مورد نشریه را ارائه کردند. مقرر شد نظرسنجی ها تکمیل و در یک بازه زمانی انجام شده و براساس جمع بندی انجام شده اصلاحات لازم برای تکامل نشریه انجام شود.

3- گزارش دکتر تابش مبنی بر بارگزاری فیلم های کنگره سال 1399 در آپارات ارائه و مقرر شد دکتر طالب بیدختی در مورد نقایص فیلم های کنگره و ورود اطلاعات به isc اقدامات لازم را انجام دهند.

4- گزارش پیشرفت کار همایش 1400 شامل تهیه پوستر و سربرگ و سایت و تهیه نامه های لازم توسط انجمن توسط دکتر تابش ارائه شد. مقرر شد دانشکده محیط زیست به انجام فعالیت های تعیین شده ترغیب شود. همچنین همه اعضا نسبت به تبلیغات همایش اقدام کنند.

5- برنامه وبینارهای 1400 براساس پیشنهادات رسیده از افراد و کمیته ها مطرح شد. ضمن تصویب چند موضوع پیشنهادی، مقرر شد بقیه پیشنهاد دهندگان توضیحات بیشتری در رابطه با موضوع ارائه دهند.

6- آیین نامه های پیشنهادی المپیاد و ایده برتر توسط دکتر جلیلی، دکتر صفوی و دکتر نظیف مطرح و ضمن دریافت نظرات اعضا، مقرر شد متن پیشنهاد برای اعضا ارسال و در جلسه بعد تکمیل شود.

7- براساس پیشنهادات دریافت شده از اعضا، لیست افراد کاندید شده برای نمایندگی انجمن در تعدادی از دانشگاه های علوم پزشکی و وزارت علوم مطرح و تصویب شد.

8- گزارش عملکرد آقای مهندس موسی خانی نماینده انجمن در آبفای قزوین توسط ایشان به جلسه ارائه شد.

9- گزارش واحد پذیرش مبنی بر جذب 2 عضو حقیقی و یک عضو حقوقی در فروردین توسط دکتر تابش ارائه شد.

 

برگزاری جلسه هفدهم کمیته تلفات آب انجمن

هفدهمین جلسه کمیته تخصصی تلفات آب انجمن در روز دوشنبه 1400/1/23 از ساعت 15:30 الی17:3۰ بصورت مجازی برگزار شد.

در این جلسه ابتدا پیشنهادات اعضا نسبت به برنامه ها و محورهای سومین همایش ملی مدیریت مصرف آب با رویکرد کاهش هدررفت و بازیافت که در پاییز 1400 در دانشگاه تهران برگزار می شود بحث و تبادل نظر شد. در این رابطه مقرر شد اعضا در توزیع خبر و پوستر همایش اقدام کنند. همچنین مقرر شد در رابطه با کلینیک صنعت تبلیغات بیشتری صورت گیرد و به جز زمان همایش در بقیه ایام سال هم برگزار شود. در ادامه مسابقه ایده برتر سال 1399 بررسی شد و مقرر شد تبلیغات بیشتری برای دوره های بعد انجام شود. برای سال 1400 نیز موضوع تلفات ظاهری برای مسابقه ایده برتر انتخاب شد. در ضمن پیشنهاد اعطای جایزه به ایده هایی که بصورت عملی پیاده شده است نیزمورد تصویب قرار گرفت و مقرر شد در جلسه بعد موضوع این دو مسابقه نهایی شود.