شنبه, 09 آذر 1398 ساعت 09:36

عضویت انجمن در کمیته مدیریت مصرف آب شرب

براساس دستورالعمل اجرایی کمیته مدیریت مصرف آب شرب که در تاریخ 1/8/98 به تصویب معاون آب و آبفای وزارت نیرو رسید و در تاریخ 20/8/98 ابلاغ شد انجمن آب و فاضلاب ایران در کنار نمایندگان وزارت نیرو، شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، نمایندگان سازمان برنامه و بودجه و انجمنها صنفی به عنوان عضو "کمیته مدیریت مصرف آب شرب"که ذیل کارگروه ملی سازگاری با کم آبی تشکیل شده است، انتخاب شد. لازم به ذکر است که نماینده انجمن در طول چند ماه گذشته نیز در جلسات مقدماتی این کمیته که در دفتر مدیرکل مدیریت مصرف و بهره وری آب و آبفا تشکیل می شد شرکت کرده بود.

نماد اعتماد الکترونیکی