کارگاه هشتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب

کارگاه هشتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب

 

تحلیل ریسک سیستم‌های منابع آب با رویکرد تلفیقی درخت رویداد و درخت شکست

جهت ثبت نام به آدرس https://nwlsm.ir/res-workshop04/ مراجعه فرمایید

 

نماد اعتماد الکترونیکی

ثبت نام و ورود اعضا